top of page
transparent fg.png
transparent fg.png

Een aarzelend begin ? Nauwelijks. Een laat begin ? Alles is betrekkelijk.  Francis Geeroms, geboren te Brussel in 1963, zal pas als jonge vijftiger de creëerpassie in zichzelf ontdekken. Een paar vluchtige maar veelbelovende proefwerken van mannetjes. Eerst nagebootst, daarna ontwerpen die resulteren uit een vruchtbare verbeelding. Nog wat later verandert hij radicaal van koers en slaat hij de weg van de paarden in. Een voor hem duidelijke keuze, gedicteerd door een persoonlijk verhaal. Het paard vergezelt hem sinds zijn prille jeugd in de manege van zijn ouders. Als hij niet in de stallen rondloopt of  paardrijdt, tekent hij. And last but not least, hij behaalt een diploma van hoefsmid. Kortom, hij kent de paarden door en door.

 

En dan gaat het leven zijn gang, geen plaats meer voor paarden tot die terugkeer naar zijn jeugdliefde. Geen sprake van hobby voor Francis maar wel een mooie sprong van toeval naar passie. In augustus 2015 maakt hij zijn eerste werk, ver van alle academiën en leermeesters. Niet alleen zijn omgeving is op slag onder de indruk en vol bewondering maar ook beroepsbeeldhouwers en zijn bronsgieter zijn vol lovende woorden :  hij moet doorgaan.

 

Zijn hyperrealistische aanpak rijmt met perfectionisme, nauwkeurigheid, zorg voor het minste/kleinste detail. Zijn kunstwerken zijn het resultaat van een minutieuze waarneming. Hij bestudeert tientallen zelfs honderden documenten. Hij schetst, fotografeert, filmt, meet, neemt zijn modellen onder de loep. Hij wil één bijzondere houding oppikken, één beweging vastleggen, één unieke fractie van seconde vereeuwigen.

 

Hij streeft ernaar het paard in al zijn opmerkelijkste hoedanigheden weer te geven : kracht, elegantie, temperament, majesteit.

bottom of page